ČAKAJTE PROSÍM...

Ako funguje vretenové čerpadlo?

Vretenové čerpadlo je typ ponorného čerpadla, ktoré je určené na čerpanie čistej a mierne zakalenej úžitkovej vody aj z veľkých hĺbok, ako sú napríklad vrty a studne s veľkým prevýšením. Je vhodné na čerpanie vody do automatických tlakových systémov, tlakovanie zásobníkov, na zavlažovanie, postrek záhrad a podobne. Viete, ako funguje?

Veľkou výhodou vretenových čerpadiel je nižšia obstarávacia cena a ľahká údržba a oprava.

Na akom princípe funguje?

Vretenové čerpadlo je objemové čerpadlo, ktoré využíva zostavu rotora a statora na vytváranie dočasných komôrok. Do nich sa ťahá čerpaná kvapalina, ktorá je ďalej tlačená k výtlakovému hrdlu. Rotor má tvar závitovej špirály, ktorá sa otáča v statore. Stator je vyrobený z pružného materiálu a má o jeden závit viac ako rotor. To umožňuje rotáciu statora a zachovanie dutinového priestoru pre dopravu čerpanej kvapaliny.

Vďaka tejto konštrukcii dosahuje vretenové čerpadlo vysoký tlak, ktorý možno využiť pre čerpanie z hlbokých vrtov alebo do veľkých vzdialeností. Vyššie tlaky sú však kompenzované nižšími prietokmi, takže bežné vretenové čerpadlo zvyčajne dokáže čerpať 2500 – 3000 litrov vody za hodinu (niektoré modely až 4800 litrov za hodinu). Celková účinnosť vretenového čerpadla je tak v porovnaní s inými druhmi čerpadiel nižšia, čo znamená vyššiu spotrebu energie.

Čerpajte ním mierne znečistenú vodu

Vretenové čerpadlá však majú inú nespornú výhodu, ktorou je schopnosť čerpať mierne znečistenú vodu a kvapaliny s obsahom abrazívnych látok (piesok, kameň a iné pevné látky do maximálneho obsahu 150 g/m3). V týchto prípadoch síce dochádza k porušovaniu hydraulických častí čerpadla a znižovaniu jeho životnosti, avšak výmena poškodených častí je veľmi jednoduchá a v porovnaní s inými druhmi čerpadiel výrazne lacnejšia. Vretenové čerpadlá sa tak často používajú na čistenie nových vrtov a studní – po vyčistení vrtu sa vymení opotrebovaná hydraulická časť čerpadla a čerpadlo môže naďalej slúžiť niekoľko ďalších rokov.

Pozor na chod na sucho

Vretenové čerpadlo môže byť trvale ponorené vo vode, avšak nesmie bežať na sucho. Pri výraznom kolísaní hladiny je preto vhodné inštalovať k nemu poistku proti chodu na sucho. Vzhľadom na vysoký spätný tlak vretenových čerpadiel je tiež vhodné pri väčšine inštalácií, kde je čerpadlo používané samostatne, pripojiť poistný ventil, ktorý sa umiestni priamo na teleso čerpadla.

Pri výbere zohľadnite materiál

Pri výbere vretenového čerpadla je dobré venovať pozornosť materiálovému prevedeniu čerpadla. Na trhu je v súčasnosti k dispozícii množstvo značiek rôznych výrobcov, najmä z Číny, ktorí sa často snažia ušetriť na použitých materiáloch, čím sa vytráca hlavná výhoda vretenových čerpadiel – dlhá životnosť, spoľahlivosť a výkonnosť v podobe dosahovaných tlakov. Opravy týchto čerpadiel sú potom neekonomické a to, čo sa na začiatku zdalo ako úspora, sa ukáže ako vyhodené peniaze.

Zaujal vás tento článok? Prihláste sa na odber nášho newslettera a už vám nikdy neujde žiadna novinka


Spôsob spracovania osobných údajov