ČAKAJTE PROSÍM...

Revízia plynového kotla: Ako často ju vykonávať?

Keď vykurujete plynom alebo pevnými palivami, máte zákonnú povinnosť vykonávať pravidelné revízie alebo kontroly. Tie sa netýkajú iba majiteľov elektrokotlov, ktoré sú konštrukčne jednoduchšie a neprebieha v nich žiadne spaľovanie.

revízia kotla

Kotol, rovnako ako každé iné technické zariadenie, po nejakej dobe prevádzky potrebuje pozornosť. Pravidelnú údržbu a kontrolu kotla vyžaduje nielen zákon, ale často tiež jednotliví výrobcovia. Ak údržbu kotla zanedbáte, v stávke nie je len zvýšené riziko poruchy, ale aj vaše zdravie. Kontrolu kotla preto rozhodne neodkladajte.

Ako často?

Vyhláška stanovuje povinnosť vykonávať pravidelnú prevádzkovú revíziu plynového kotla raz ročne, prípadne raz za tri roky odbornú skúšku. Platí to pre kotly od 5 do 500 kW, čo sú štandardné kotly do rodinných domov. 

Ideálny čas pre vykonávanie revízie je pred začiatkom vykurovacej sezóny alebo po jej skončení. Revíziu musí vykonávať autorizovaný revízny technik, ktorý absolvoval revízne skúšky. Revízia netrvá dlhšie ako 50 minút. 

Moderné plynové kotly zaznamenávajú počet hodín, počas ktorých bol kotol v prevádzke, a tak servisný technik dokáže vyhodnotiť vyťaženosť zariadení. Technik kotol odborne prehliadne, vyskúša, vyčistí a nastaví. Tiež skontroluje tesnosť rozvodov plynu a pripojených zariadení a prípadne vymení niektoré opotrebované súčiastky. O vykonanej kontrole vám potom vystaví potvrdenie, ktoré bude obsahovať aj pečiatku a jeho vlastnoručný podpis.

Revíziou chránite hlavne svoju domácnosť

Pravidelnou kontrolou kotla získate istotu, že je váš kotol bezpečný. Pri nedostatočnom odvetrávaní plynových spotrebičov totiž vzniká jedovatý oxid uhoľnatý. Jeho únik je ťažké zaznamenať, pretože nemá žiadny zápach. V prípade, že sa oxid uhoľnatý v miestnosti nahromadí, stáva sa pre majiteľa domu nebezpečným. Pri vysokej koncentrácii môže dôjsť až k uduseniu.

Ak navyše vlastníte novší kotol, revíziou kotla predídete komplikáciám pri reklamácii zariadenia. Pravidelné revízie sú nevyhnutnou podmienkou aj v prípade plnenia poistnej udalosti. Ak sa preukáže, že ste túto podmienku zanedbali, hrozí vám pokuta od 20 až do 1 600 eur.

Koľko revízia stojí

Cena revízie sa pohybuje v rozmedzí 50 až 150 eur. Pri cene hrá rolu najmä veľkosť a tvar kotla. Najdrahšie je vykonávanie revízií na začiatku vykurovacej sezóny, kedy je najväčší dopyt.

Čím skôr si revízneho či servisného technika pozvete, tým viac ušetríte. Súčasťou revízie je aj vystavenie správy od technika s odporúčaniami, ako upraviť vykurovací systém a znížiť spotrebu. 

Nezabudnite ani na komín

Ďalšie zákonné kontroly sa týkajú komínov a spalinových ciest. Tie by mali majitelia domov uskutočniť raz ročne. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi

Ako často kontrolovať a čistiť komín?

Keď sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW, je potrebné vykonať kontrolu raz za:

  • štyri mesiace, ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá,
  • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a ide o komín bez vložky,
  • dvanásť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW, je potrebné vykonať kontrolu raz za:

  • dva mesiace, ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá,
  • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn,
  • v prípade nepoužívaného komína v novostavbe stačí kontrolu vykonať raz za 2 roky.

Veríme, že ste si aj vďaka nášmu článku uvedomili dôležitosť revízie plynových kotlov a kotlov na pevné palivá. V prípade, že potrebujete poradiť s výberom riešení pre kúrenie alebo chladenie, neváhajte nás kontaktovať.


Najobľúbenejšie kondenzačné kotly


AKCIA

Kód: 27291

1 038,40 €
Zľava  12 %
1 180,00 €
 ks
AKCIA

Kód: 27023

1 276,00 €
Zľava  12 %
1 450,00 €
 ks
AKCIA

Kód: 270292

1 601,60 €
Zľava  12 %
1 820,00 €
 ks


Zaujal vás tento článok? Prihláste sa na odber nášho newslettera a už vám nikdy neujde žiadna novinka


Spôsob spracovania osobných údajov