ČAKAJTE PROSÍM...

Prečo je dôležitá prehliadka a údržba elektrických ohrievačov vody?

Pravidelná kontrola a údržba akéhokoľvek zariadenia je základným nástrojom na predĺženie jeho životnosti. Nevynímajúc elektrické ohrievače vody. Pamätajte si, že zanesený ohrievač je neefektívny a jeho používanie vás bude stáť viac. Znie to ako samozrejmosť, ale až na 85 všetkých ohrievačoch vody sa nevykonáva pravidelná prehliadka a údržba.
udrzba ohrievacov vody

Čo je teda alfou a omegou prehliadky a údržby?

  • Elektrickému ohrievaču vody treba zabezpečiť dostatočný servis – v miestach s tvrdou vodou je nevyhnutné zabezpečiť odstraňovanie nánosov vodného kameňa na vykurovacom telese aj termostate. Tvorba kameňa vedie totiž k vyššej spotrebe, pomalšiemu ohrevu a v konečnom dôsledku k možnému pokazeniu ohrevnej špirály.
  • Veľmi dôležité je taktiež pravidelné vymieňanie horčíkovej anódy ochraňujúcej vnútro nádrže pred koróziou. Horčíková anóda upravuje elektrický potenciál vo vnútri nádoby na hodnotu, ktorá obmedzuje koróziu nádoby ohrievača. Jej životnosť je teoreticky vypočítaná na 2 roky prevádzky, mení sa však s tvrdosťou a chemickým zložením vody v mieste užívania ohrievača. Preto doporučujeme po 2 rokoch prevádzky spraviť kontrolu a prípadnú výmenu anódovej tyče.
  • Pri dlhšej (viacdennej) neprítomnosti nezabudnite vypnúť ohrievač vody alebo aspoň nastaviť termostat na minimálnu hodnotu. Hlavne v zime sa neodporúča vypínať zásobník na vodu, aby bola zaistená ochrana voči zamrznutiu.
  • Udržujte batériu teplej vody v dobrom stave. Cez netesniacu batériu vám vaše peniaze odtekajú nenávratne preč.
Všetky detailné informácie o prehliadkach a údržbe sú uvedené v návode na obsluhu, ktorý je, samozrejme, súčasťou balenia.

Rôzne modely elektrických ohrievačov vody nájdete aj v našej ponuke.
ohrievače vody

Zaujal vás tento článok? Prihláste sa na odber nášho newslettera a už vám nikdy neujde žiadna novinka


Spôsob spracovania osobných údajov