ČAKAJTE PROSÍM...

Ako nastaviť redukčný ventil pre správny tlak vody?

V rozvodnej sieti verejného vodovodu býva tlak cca 0,6 MPa. Vodovodné zariadenia domácností lepšie fungujú pri tlaku na úrovni do 0,35 MPa. Preto je nutné zaradiť na vstupné potrubie regulátor, resp. redukčný ventil pre správny tlak vody. Ako postupovať pri jeho nastavení? Čo všetko na to potrebujete a na čo si dať pozor?


prierez redukčným ventilom


Čo je redukčný ventil?

Redukčný ventil je zariadenie, prostredníctvom ktorého viete znížiť tlak vody na vami nastavenú hodnotu. Pracuje na princípe rovnosti síl.

Sila spôsobená tlakom vody pôsobí na membránu redukčného ventilu a tá zase pôsobí proti nastaviteľnej sile pružiny. V prípade poklesu tlaku na výstupe sa zmenší prvá zmienená sila. Následne tá druhá (v tom momente väčšia) pootvorí kuželku ventilu.

Výsledkom je, že výstupný tlak sa začne zvyšovať a sily sa vyrovnajú.


Typy redukčných ventilov

Na trhu nájdete rôzne typy redukčných ventilov – napríklad:

  • S filtrom
  • Bez filtra
  • S tlakomerom (manometrom)
  • Bez neho

Ďalej nájdete modely s filtrom na úpravu vody proti vodnému kameňu či s nerezovým sitkom zachytávajúcim nečistoty. Regulátory sú v rôznych pripojovacích rozmeroch (priemery 1, 1/2, 3/4, 5/4 cóla).


Ako nainštalovať redukčný ventil?

Toto zariadenie sa inštaluje za meračom – na hlavný prívod vody. Pre správne nastavenie redukčného ventilu sa riaďte daným manuálom a šípkou so smerom prietoku na regulátore.

Vo všeobecnosti sa jeho montáž do rozvodu vody musí vykonať tak, aby bol prístupný obsluhe a nedostali sa doň žiadne nečistoty.


Ako nastaviť tlak vody?

Pozor, tlak vody nastavujte len vtedy, ak sú všetky uzávery zatvorené! Takisto medzi ohrievač vody a poistný ventil nesmiete montovať žiadne uzatváracie armatúry!

Na zvýšenie tlaku vody:

  1. Umiestnite skrutkovač na nastavovaciu skrutku
  2. Otočte ju v smere hodinových ručičiek
  3. Pružina je stlačená, takže je potrebný vyšší tlak na odolanie

Pokiaľ ho chcete znížiť:

  1. Otočte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek
  2. Pružina sa uvoľní a celý princíp bude fungovať presne naopak


Ako skontrolovať redukciu tlaku vody?

Otestujte pootočením, resp. otvorením výstupných a vstupných ventilov. Pôsobte na zvonovú skrutku. Jej utiahnutím, teda stlačením pružiny, by sa mal tlak zvyšovať a naopak.

Membrána sa oddiali od sedla ventilu a z kolienka by mala vytekať voda.

Po ďalšom pretočení sa membrána musí dostať do pôvodnej polohy a voda prestane vytekať.

Ventil je nutné takýmto spôsobom kontrolovať minimálne jedenkrát za mesiac. V prípade, že po kontrole funkčnosti z kolienka stále vyteká voda, je nutné ventil niekoľkokrát prepláchnuť, aby sa z neho odstránili nečistoty.

Hľadáte iné ventily, filtre či regulátory? V našej ponuke nájdete všetko, čo potrebujete. V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte.


Najobľúbenejšie regulátory tlaku vody


Kód: 8511

31,43 €
  ks

Kód: 8512

45,61 €
  ks
AKCIA

Kód: 8518

83,70 €
Zľava   10 %
93,00 €
  ks


Zaujal vás tento článok? Prihláste sa na odber nášho newslettera a už vám nikdy neujde žiadna novinka


Spôsob spracovania osobných údajov