ČAKAJTE PROSÍM...

Návod na určenie rádiusu vaničky

Na obrázku je uvedené, čo je treba na vaničke odmerať pre určenie jej rádiusu. Miera Y je len orientačná, pretože je veľmi obtiažne merateľná.

rádius vaničky


Ďalej podľa tabuľky určite rádius. Hodnoty sú uvedené v mm a môžu sa mierne líšiť. Meraná vanička nesmie byť zapustená pod obkladom.

tabuľka